Canada, nangangailangan ng mahigit 2,000 skilled at semi-skilled workers

Source: GMA NEWS